Dawnmama的個人空間分享 /?783268

主題|回覆

  帖子 版塊 回覆/查看 最後發帖
Marymount 叩門 ... 1 2 3 小一選校 56 16389 mcl203 21-2-4 10:03
  夠分或者抽入
Marymount 叩門 ... 1 2 3 小一選校 56 16389 mcl203 21-2-4 10:03
  應該不一定,我當年乜都冇,我身邊同樣有得見的都是冇mover
港同 第一面 完 ... 1 2 3 4 5 6 .. 9 小一選校 160 43075 Nemo_baby 21-1-10 15:36
  其實小一面試一定每一個都覺得自己的小朋友可以入圍,不過當中真係會有好多影素影響,盡了力便應向前看, ...
港同 第一面 完 ... 1 2 3 4 5 6 .. 9 小一選校 160 43075 Nemo_baby 21-1-10 15:36
  Thanks
港同 第一面 完 ... 1 2 3 4 5 6 .. 9 小一選校 160 43075 Nemo_baby 21-1-10 15:36
  By email ?
港同 第一面 完 ... 1 2 3 4 5 6 .. 9 小一選校 160 43075 Nemo_baby 21-1-10 15:36
  Can’t see anything
嘉諾撒聖方濟各 VS 聖心私, 求意見 ... 1 2 小一選校 24 5658 balls 21-1-1 22:29
  (emoji)(emoji)(emoji)(emoji)(emoji)(emoji)(emoji)(emoji)
Mps vs 聖心私 小一選校 3 2568 PTL_L 21-1-1 14:25
  兩間不同風格,各有各好,真係要睇小朋友去揀
有冇人聽日港同Zoom interview ... 1 2 3 4 5 6 .. 9 小一選校 174 45905 Doramaymon 21-1-10 18:15
  可能是
有冇人聽日港同Zoom interview ... 1 2 3 4 5 6 .. 9 小一選校 174 45905 Doramaymon 21-1-10 18:15
  Really ?
有冇人聽日港同Zoom interview ... 1 2 3 4 5 6 .. 9 小一選校 174 45905 Doramaymon 21-1-10 18:15
  我中文只識一個 邏輯題不識 (emoji)(emoji)‍♀️(emoji)(emoji)‍♀️(emoji)(emoji)‍♀️(emoji)(emoji ...
聖類斯小學 ... 1 2 小一選校 24 8459 Poyau 20-12-23 10:20
  Got it 諗緊
蔡繼有如何上傳影片? ... 1 2 3 4 5 6 .. 10 小一選校 192 59285 Mrscatcatfung 20-12-22 18:05
  本帖最後由 Dawnmama 於 20-12-12 22:04 編輯 原來睇左三次 一次五分几 一次八分几 一次六分几 ...
蔡繼有如何上傳影片? ... 1 2 3 4 5 6 .. 10 小一選校 192 59285 Mrscatcatfung 20-12-22 18:05
  Thanks 睇左二次 一次五分 一次八分
蔡繼有如何上傳影片? ... 1 2 3 4 5 6 .. 10 小一選校 192 59285 Mrscatcatfung 20-12-22 18:05
  請問點知道㗎
北角乙二 ... 1 2 小一選校 25 10400 Poyau 21-1-30 20:59
  對!
男拔二面 ... 1 2 小一選校 36 14080 fwstides 20-11-25 23:45
  你第幾日見?有時見面時間不代表什麼㗎
DBSPD 2nd round interview ... 1 2 3 4 5 6 .. 7 小一選校 126 61290 bluejadeball 21-1-26 21:19
  (emoji)(emoji)(emoji)我小朋友完全請不出發生乜事
英華送既口罩 小一選校 17 5938 miriam 20-11-11 12:37
  可否pm 我
英華第二輪通知 ... 1 2 3 4 小一選校 68 44109 jennylady 20-12-27 23:29
  係咪通常有yw 都會有dB ?
Copyright c 2002 - 2021 Baby-Kingdom.com Limited, All Rights Reserved.
GMT+8, 21-3-5 03:35, Processed in 0.263642 second(s), 4 queries , Redis On.