用戶登入
用戶名稱:
密      碼:
搜索
教育王國 討論區 資優教育 想請教一下,哪些學校會適合IQ155兒子
查看: 1981|回覆: 26
go

想請教一下,哪些學校會適合IQ155兒子

Rank: 1


17
發表於 21-1-10 15:40 |顯示全部帖子
兒子 IQ score 155VCI   130
PRI   153
WMI  163
PSI    117
報告有指出學習環境會影響他的學習,不適合過於重複的學習模式,會令他學習動機下降。心理學家亦建議轉校。

小兒今年10歲,就讀於一般二線津貼小學五年級。學校課程算是輕鬆淺易。
他否定自我價值,不喜歡學習學校的課程,極度討厭做功課(但很少欠交)。沒有特別技能,只喜歡看YouTube ,打遊戲機,不喜歡戶外活動🙈
兒子學習能力強,英語能力高,從小到大只喜歡看英語節目,閱讀力也強,小一時學校評估閱讀能力已達level 24 ,等同中學程度。沒有社交問題。曾經參加過中大資優課程-科學,但覺得簡單無聊不肯再返。
成績中上,英文一直考全級一丶二,數學一般都A,中文比較弱,因為討厭寫字,從不溫習,四年級遇上一個極傳統老師(會罰抄),令中文跌至C!慶幸今年遇到個有愛心的老師,中文可以回升至A。但常識仍然C🙈
問題是,因為現在小學沒有任何資優提拔兒子,而且校長亦稱不懂得處理。小三及小四老師評兒子上課不專心,導致操行只有B及B-,小五老師稱他有進步,評B+。
小五呈分將至,十分擔心呈分未如理想,未能升上合適的中學😔(學校大約只有二丶三十個B1位)
請問應否轉校?或是努力鼓勵佢考好呈分試?
如轉校,有哪些學校會比較適合小兒?
求賜教🙏🏻🙏🏻🙏🏻
一個十分無助的媽媽😔

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14


116414
發表於 21-1-10 19:08 |顯示全部帖子
hkhill 發表於 21-1-10 15:40
兒子 IQ score 155VCI   130
PRI   153
WMI  163
專心考好呈分試。如果有時間,參加一啲數學考試(例如:理工大學應用數學系主辦既全港小學數學比賽;新南威爾斯大學既ICAS);再考一啲英文考試,或者寫作比賽(南華早報,虎報,明報,Hong Kong Young Writers Awards,澳洲既小學寫作比賽之類)。

Rank: 1


17
發表於 21-1-10 19:46 |顯示全部帖子
回覆 王家爸爸 的帖子

感謝回覆!兒子小三時曾參加ICAS 英文、Writing 及數學。
英文-Distinction
數學-High Distinction
Writing-Merit (原因,兒子高興地表示因為不限字數,所以寫得好少)

小四因疫情關係取消了ICAS,今年亦沒有…

數學老師曾叫小兒參加奧數比賽,但兒子對老師說他不喜歡計數…

動力低,對任何事都不大感興趣,實在令人懊惱不已..。

功課之中最討厭就是作文,已經不斷鼓勵,但仍抗拒!

對科學算是較感興趣,但拒絕上中大資優課程,實在感到無奈才在此發帖,尋求解決辦法。

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14


116414
發表於 21-1-11 10:24 |顯示全部帖子
hkhill 發表於 21-1-10 19:46
回覆 王家爸爸 的帖子

感謝回覆!兒子小三時曾參加ICAS 英文、Writing 及數學。
如果係我,我會鼓勵佢多啲寫野,長短唔係問題,多寫自然越寫越多。

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14


116414
發表於 21-1-11 10:28 |顯示全部帖子
hkhill 發表於 21-1-10 19:46
回覆 王家爸爸 的帖子

感謝回覆!兒子小三時曾參加ICAS 英文、Writing 及數學。
一般奧數比賽其實係無用既,除非小朋友鍾意收集證書。
資優課程其實無太大作用,所以參唔參加,就由得小朋友自己決定。喺YOUTUBE揾啲佢有興趣既野學,學得咁上下就參加下啲外國學術討論區,得益可能更多。

Rank: 5Rank: 5


1888
發表於 21-1-11 12:58 |顯示全部帖子
hkhill 發表於 21-1-10 15:40
兒子 IQ score 155VCI   130
PRI   153
WMI  163
你囝囝情況, 跟我細囝好似.
不過, 我細囝小學普遍成績還好, 可以入到地區Band 1 中學.
在地區Band 1中學, 卻消耗了時間 (其實大部份學生如是),

DSE考試, 中英未達level 3,未能直接入大學, 讀副學仕, 較合適的課程, 很容易入返8 大.
今年year 3, 剛出成績, 很好.

話說, 我細囝沒有做什么評估. 也不想別人知道他的想法.
在讀書的過程, 沒有向任何人講佢資優.

佢對語文無興趣, 通識是全級包尾幾個.
佢數學有天賦, 但也不是大興趣.
中學有參加校隊, 後期也不願比賽.
數學比賽, 應該是校區前一兩名. (我家的校區數量能力比較差).
雖是一二名, 但, 從來不溫習數學. 考天才嗰隻.
但, 也不願花時間去做高深數題.

比較喜歡youtube.

目前, 已進入自己有優勢的學科. 算是找到出路.

自己經驗, 我和細囝從來無睇得資優那麼重要. 按正常學習.
當然, 某一些短板, 我十分支持和接受.
所以, 細囝無咩失敗壓力.

DSE失敗, 我也沒說一句.
找另一個途徑便可.

當然, 可能, 讀地區中學, 不能善用, 會有浪費.
隨遇而安!

也希望你囝囝找到合適中學.


Rank: 5Rank: 5


1888
發表於 21-1-11 13:29 |顯示全部帖子
hkhill 發表於 21-1-10 15:40
兒子 IQ score 155VCI   130
PRI   153
WMI  163
如果,英文好,數學好.去揾一d好ge直資中學讀.

政府的系統, 好難去tailor made.個別學生.

Rank: 5Rank: 5


3138
發表於 21-1-11 14:16 |顯示全部帖子


你仔同我性格相似, 小學時不是勤力安靜的學生, 太過活躍且專注力不足. 成積不太標青, 但到了初中(一條龍私校), 我終於明白咩叫開竅. 突然間好自律,好鍾意讀書. 對自己要求好高.

小學時,盡量啟發他興趣, 我比佢假期上下sciencecoding興趣班, 要自己動手做下實驗的, 他自己建立了興趣, 大個左自己學得更深, 自己識網上報course 自學. 也因為興趣對相關學術知識有強烈的追求.

我仔學校有資優選拔, 不過我覺得支援不算多, 不會谷佢學術或跳級. 對資優生都好低調.

我仔小一至小六我就收盡所有老師投訴信, 成日比老師罰出班房企是平常事. 我仔而家大個了, 我講返佢以前D “威水史佢笑到卡卡聲.

可以考慮轉去一線學校, 不過所有學校都難以滿足所有學生的需要. 所以家長其實也要按孩子的特性用心裁培, 但無必要拔苗助長

Keep住閱讀習慣. 其他媒體也可以是學習的好工具. 如果經濟許可, 下下資優課程例如CTYonline.


如果唔轉校,就要自己比多Dchallenge, 經濟許可以報D不同資優課程.

小學階段, 我不喜歡機械式操練的補習班. 興趣班要真正能啟發孩子興趣, 到了初中,他們基本上都懂自學, 我感覺到父母比都D機會他們接觸不同的興趣, 大個左,他們就專注某些興趣自己發展.


你孩子還小, 不必太擔心他比較活躍或專注力不足問題, 所為專注力不足, 可能只是那些課堂太沉悶而已, 他對有興趣的事物應該極度專注的.現階段,最緊要有良好的親子關係, 青春期繼續有良溝通. 他有興趣的事情, 你要多鼓勵,不喜歡的科目而又重要的, 可以慢慢向他解釋重要性, 佢很聰明, 過兩,三年成熟他會很清楚自己的目標, 他一發力你會有驚喜.


Rank: 5Rank: 5


3138
發表於 21-1-11 14:20 |顯示全部帖子
stillgood20 發表於 21-1-11 12:58
你囝囝情況, 跟我細囝好似.
不過, 我細囝小學普遍成績還好, 可以入到地區Band 1 中學.
在地區Band 1中學,  ...

你兒子的故事 is very encouraging.我有個遠親個女, 副學士8, 最後第一名畢業


Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14


116414
發表於 21-1-11 16:29 |顯示全部帖子
stillgood20 發表於 21-1-11 12:58
你囝囝情況, 跟我細囝好似.
不過, 我細囝小學普遍成績還好, 可以入到地區Band 1 中學.
在地區Band 1中學,  ...
細個既小朋友,語言同數學學習能力強,而呢兩科係其他科目既基礎。如果小朋友仲細,個人認為重點應該係打好語言同數學既基礎,其他野就唔好迫小朋友,等佢自由發展。
另外,語言同數學呢兩科目好容易轉換成為學校成績,而且係對小朋友有持續影響既,直到DSE都受用(起碼有兩、三科係肯定有星既),擔心少好多。

Rank: 5Rank: 5


1888
發表於 21-1-11 16:45 |顯示全部帖子
planetearth 發表於 21-1-11 14:20
你兒子的故事 is very encouraging.我有個遠親個女, 讀副學士入8大, 最後第一名畢業
...

謝謝!

細囝正努力中. 希望能夠以較優成績畢業, 再進修.


Rank: 5Rank: 5


2724
發表於 21-1-11 22:32 |顯示全部帖子
stillgood20 發表於 21-1-11 13:29
如果,英文好,數學好.去揾一d好ge直資中學讀.

政府的系統, 好難去tailor made.個別學生.

同意,如果經濟允許都可以試下插is,小五插is中學剛剛好

如果仲想讀本地可試下新派直資優才真道王錦輝之類,對資優兒有較多支持

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

醒目開學勳章 貢獻勳章


30037
發表於 21-1-12 20:22 |顯示全部帖子
本帖最後由 小曳人 於 21-1-13 07:01 編輯

如果我話,香港無咩學校啱,咁你會點?
我仔情況同你仔近似,score無咁高 ,小4已經响學校出事,唔願返學,唔願做功課,升中之後因為平時分唔得,拖到名次只係中間,甚至中下

我做緊嘅係向外發展,仔讀緊第4年科大DP喇,初初讀數,之後轉chem,今年讀phy
仔會自己睇唔同書,佢初小已經食咗成套十萬個為什麼,之後食埋觀念系列,所以底子上~應付到DP課程,加上佢會自己睇khan academy / youtube...  識嘅野比我多!

建議樓主俾多d機會阿仔接觸唔同嘅學科,鍾意打機好多時都樂意學coding,總之要夠忙,我主張發展多方面知識/興趣,唔好限住以為IQ高就學數快,佢有能力唔等於佢有興趣,以興趣行先好緊要

我唔知你仲可唔可以推動到佢學習動機 (因為字裡行間,覺得佢精力無乜點放响學野上面),我係自少餵佢興趣嘅,佢自學已去到A Level 課程,可以自修考IAL,當然,有d人話超前所以學校會出現問題,但我覺得如果佢地好學嘅腦袋餵唔飽,問題仲更加多!

anyways,我差唔多捱過喇,感恩呢一年嘅zoom課程,唔駛返學,負能量少好多!(仲有,星期六唔駛趕場,am 中大、pm科大!)

加油呀!

點評

planetearth    發表於 21-1-12 20:56
恐龍家

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

醒目開學勳章 貢獻勳章


30037
發表於 21-1-13 07:07 |顯示全部帖子
btw 呢排係轉校良機,但好多學校下學期插班已過...
我當年有試插cky,但因為想跳班,最終唔成功,仔應該衰中文,cky中英要求都高,除cky 之外,我相信真道都應該較適合 (假設唔考慮國際學校)
另外,聽人講wkf中學都多gifted,早兩年好似有個跳級入oxibridge
恐龍家

Rank: 6Rank: 6


9997
發表於 21-1-13 13:44 |顯示全部帖子
hkhill 發表於 21-1-10 15:40
兒子 IQ score 155VCI   130
PRI   153
WMI  163

冇動力呢樣嘢好難搞,平常心對待吧,千祈唔好有而家唔努力會浪費咗呢個想法!不過,如網友所說,學多啲唔同嘅嘢,睇多啲書/資訊性youtube,充實好兩科語言(這點非常重要),待一天覺醒就自然會突飛猛進。PRI WMI好高,學習其實唔會有大問題,反而在領導,人際關係,運動音樂等多元智能範疇增進一下,對將來發展影響更大。
我覺得同輩影響作用十分大,尤其對於一些冇動力的孩子。還有,怪人在名校相對算多,比較容易搵到同類人做朋友。

Rank: 6Rank: 6


5207
發表於 21-1-13 13:54 |顯示全部帖子
不如試下鼓勵佢做youtuber?

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

醒目開學勳章 貢獻勳章


30037
發表於 21-1-13 17:06 |顯示全部帖子
akys 發表於 21-1-13 13:44
怪人在名校相對算多,比較容易搵到同類人做朋友。


我都以為係,但原來同我仔差唔多怪嘅人唔多,佢响學校未必撞到個差唔多怪嘅怪人,反而响DP就開始見到有火花!

btw, 我當年check 過,仔嘅score 大約係1 in 3-4千左右,以2007年出生人口係6萬幾計,即係同年約有20個人同佢差唔多怪,而就算名校點強,都要預有d怪人唔係積優,其實相遇好講緣份

如果樓主嗰件係WISC IV 155,遇見其他火星人嘅機會率更微

我成日覺得,佢地成長好孤獨,無人明白佢地,仲要被指責,所以好多時關於學校嘅野,我盡可能都唔話佢,嘗試了解佢,俾佢覺得屋企都有個人會明白佢多dd,從佢角度出發,佢會樂意聽呢d意見,會比較正面


恐龍家

Rank: 5Rank: 5


1888
發表於 21-1-13 17:36 |顯示全部帖子
小曳人 發表於 21-1-13 17:06
我都以為係,但原來同我仔差唔多怪嘅人唔多,佢响學校未必撞到個差唔多怪嘅怪人,反而响DP就開始 ...
e個情況,我細囝一樣.中學和Asso都無相熟朋友.

比如中五,學校數學比賽,係group形式,
老師一提出,亞囝即舉手退出.
佢話, 其他同學唔明佢點計數,又費時解釋.

e個孤單情況,我都解釋過,
世界仍有不少跟他一樣的,只是未遇到.
可能,用伯牙,子期比喻.
當佢往上讀上去,又或工作圈子越專業,
就有機會遇到朋友.

好彩, 一.佢有爸爸我, 我很少說話,也不給他壓力去改變佢為"普通人",二.有大五歲哥哥, 所以有傾訴對象.

細囝外表唔怪, 佢隱藏自己, 少表達自己,
也少參與課程以外交流.

不過, 近年, 開始面對現實,  讀書也好, 將來工作也好.
基本社交一定要慢慢適應.

隨遇而安!

Rank: 6Rank: 6


9997
發表於 21-1-13 17:36 |顯示全部帖子
本帖最後由 akys 於 21-1-13 17:41 編輯
小曳人 發表於 21-1-13 17:06
我都以為係,但原來同我仔差唔多怪嘅人唔多,佢响學校未必撞到個差唔多怪嘅怪人,反而响DP就開始 ...

哈哈!去到一個台階,IQ相差多少已經冇乜關係,主要係性格,喜好是否相同。阿仔以前best Friend 思想超齡成熟,有好多玩得埋嘅同學仔,但佢同媽媽講BF只有阿仔,其他只不過應酬而已(8/9歲人仔有呢種想法)。
你仔學校唔夠名牌,所以要去到DP搵, 嘿嘿!『我成日覺得,佢地成長好孤獨,無人明白佢地』其他人唔會明,所以阿仔朋友好少,絕對係君子之交淡如水。

Rank: 1


17
發表於 5 天前 |顯示全部帖子
回覆 stillgood20 的帖子

謝謝你的建議。我本來都係打算插班一條龍直資學校,較早前已致電WKF了解,大約農曆新年後才有插班資訊。
我同爸爸並不是着眼成績的家長,只是小兒喜歡學習,恐怕程度淺的學校他會更不適合...你需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊