clarenty的個人空間分享 /?861704

主題|回覆

  帖子 版塊 回覆/查看 最後發帖
基法幼稚園升基法小學有優勢嗎? 中華基督教會基法小學(油塘) 7 2291 ew927 18-9-8 20:52
  本帖最後由 clarenty 於 18-9-5 10:34 編輯 20分通常都要抽,未必一定入到。 唔知你上晝班定下晝班啦! ...
基法幼稚園升基法小學有優勢嗎? 中華基督教會基法小學(油塘) 7 2291 ew927 18-9-8 20:52
  我係用校友分加宗教分,合共二十五分幫女申請入油基法 2005/6前月華基法嘅畢業生,校友分係計油塘基法。因 ...
宗教分 中華基督教會基法小學(油塘) 2 700 clarenty 18-5-20 12:37
  唔使,上香港教會名冊有嘅教會就承認
基法幼稚園升基法小學有優勢嗎? 中華基督教會基法小學(油塘) 7 2291 ew927 18-9-8 20:52
  無關係,而家係跟自行派位同統一派位嘅! 但你話叩門呢可能同一區會有少少加分嘅 利申:我自己係基法幼同 ...
18/19 自行收生 ... 1 2 中華基督教會基法小學(油塘) 30 2427 ctkc 18-6-27 22:49
  thx!
18/19 自行收生 ... 1 2 中華基督教會基法小學(油塘) 30 2427 ctkc 18-6-27 22:49
  自訂日期定學校指定日期㗎? 佢哋午膳時間係幾點?
18/19 自行收生 ... 1 2 中華基督教會基法小學(油塘) 30 2427 ctkc 18-6-27 22:49
  我自己係校友加宗教分, 算係穩陣,但今年龍年都擔心25分都唔夠位派! 而家安樂晒 ...
18/19 自行收生 ... 1 2 中華基督教會基法小學(油塘) 30 2427 ctkc 18-6-27 22:49
  hello, 揮揮手
18/19 自行收生 ... 1 2 中華基督教會基法小學(油塘) 30 2427 ctkc 18-6-27 22:49
  默書測驗多嗎?
18/19 自行收生 ... 1 2 中華基督教會基法小學(油塘) 30 2427 ctkc 18-6-27 22:49
  請教下,你囝囝今年易適應嗎? 小一課程會唔會好深呢?
18/19 自行收生 ... 1 2 中華基督教會基法小學(油塘) 30 2427 ctkc 18-6-27 22:49
  我掉轉,今次入呢個係大女。三年後細佬會跟住入
18/19 自行收生 ... 1 2 中華基督教會基法小學(油塘) 30 2427 ctkc 18-6-27 22:49
  咁唔使擔心,必收啦(emoji)(emoji)
18/19 自行收生 ... 1 2 中華基督教會基法小學(油塘) 30 2427 ctkc 18-6-27 22:49
  (emoji)(emoji)(emoji)(emoji) 一切順利(emoji) 你係幾多分入架?
18/19 自行收生 ... 1 2 中華基督教會基法小學(油塘) 30 2427 ctkc 18-6-27 22:49
  我會星期三下午去,你呢?
Copyright c 2002 - 2019 Baby-Kingdom.com Limited, All Rights Reserved.
GMT+8, 19-7-18 20:08, Processed in 0.103160 second(s), 4 queries , Redis On.