FITTI的個人空間分享 /?65031

主題|回覆

  主題 版塊 回覆/查看 最後發帖
請問三年級.....開始是否有很多功課呢?? 已關閉 九龍塘宣道小學 6 702 pl9258 09-8-7 22:03
2009年9月入讀.....宣小,嘅家長入嚟......傾吓啦! 已關閉 九龍塘宣道小學 9 821 goodmama2003 09-7-8 16:42
仲有3日....就出攪珠結果,大家緊張嗎?? 已關閉 小一選校 8 594 FITTI 09-6-6 00:02
請問....九龍塘學校,每日功課...多唔多架? 已關閉 九龍塘學校(小學部) 4 945 efgh911 09-4-13 04:37
有無人睇過..邁步兒童發展中心? 已關閉 資優教育 4 1352 tinnam 09-3-25 23:44
點解"韋氏兒童智力量表"會咁?? 已關閉 智能評估 2 2837 zenochan128 09-3-1 00:38
請問....九龍塘宣小,每日功課...多唔多架? 已關閉 九龍塘宣道小學 2 857 FITTI 09-1-22 23:45
(九龍塘)基華小學,呢..間小學好唔好架? 已關閉 小一選校 4 5026 Patsy2009 09-1-12 22:13
2009年入讀宣小.......嘅家長,入嚟傾吓啦! ... 1 2 已關閉 小一選校 28 1574 FITTI 09-1-7 22:51
請問九龍塘宣道(多唔的多功課架) 已關閉 九龍塘宣道小學 3 1625 faithfulone 09-1-7 22:09
2009年入讀.....宣小,嘅家長入嚟......傾吓啦! 已關閉 九龍塘宣道小學 0 506 FITTI 09-1-3 21:22
請問..(九龍塘)宣小.....多唔多功課架? 已關閉 小學雜談 0 421 FITTI 08-12-31 18:56
點解"韋氏兒童智力量表"會咁?? 已關閉 資優教育 11 2470 colourful 08-12-15 23:56
入讀2009年培道,小一生媽媽入嚟傾下. ... 1 2 已關閉 小一選校 25 1155 cwaisum 08-12-13 12:29
有冇人入咗..九龍塘官立小學? 已關閉 小一選校 10 801 FITTI 08-12-9 16:45
想係九龍塘...學電腦,有無好介紹?? 已關閉 課外活動 0 324 FITTI 08-12-5 14:25
九龍塘(喇沙小學)是否好多功課? 已關閉 小學雜談 5 754 Planet 08-12-2 10:27
有冇人睇...過鄧澔明搏士?? 已關閉 智能評估 0 912 FITTI 08-11-29 22:34
有冇人睇..過鄧澔明搏士? 已關閉 智能評估 0 1137 FITTI 08-11-29 22:30
語文(资優)是否资優呢? 已關閉 資優教育 0 676 FITTI 08-11-29 13:26
Copyright c 2002 - 2019 Baby-Kingdom.com Limited, All Rights Reserved.
GMT+8, 19-9-18 23:52, Processed in 0.142024 second(s), 4 queries , Redis On.