billysim的個人空間分享 /?5456

主題|回覆

  帖子 版塊 回覆/查看 最後發帖
2015-16 香港神託會培基書院交流區 ... 1 2 3 4 5 中學交流 91 9509 yuiyui82 15-12-9 12:45
  唔算太多, 可接受!
2015-16 香港神託會培基書院交流區 ... 1 2 3 4 5 中學交流 91 9509 yuiyui82 15-12-9 12:45
  其實唔太遠, 我仔都係荃灣搭6:50am班49x, 通常7:40am前返到學校.
2015-16 香港神託會培基書院交流區 ... 1 2 3 4 5 中學交流 91 9509 yuiyui82 15-12-9 12:45
  暫時來講我滿意老師對阿仔關顧問題, 而鼓勵性問題要問下阿仔先, 另如果係B1尾B2頭學生, 面試表現OK的話入到 ...
學生八達通 ... 1 2 初中教育 27 3857 sum-yan 15-10-8 01:03
  咁樣先可以賺到我地盡呀!
2015-16 香港神託會培基書院交流區 ... 1 2 3 4 5 中學交流 91 9509 yuiyui82 15-12-9 12:45
  阿仔話老師: 一定要西樂, 學緊中樂都唔得。
2015-16 香港神託會培基書院交流區 ... 1 2 3 4 5 中學交流 91 9509 yuiyui82 15-12-9 12:45
  你再問下老師, 我仔話好似有結他學, 我叫佢今日再問清楚先報
2015-16 香港神託會培基書院交流區 ... 1 2 3 4 5 中學交流 91 9509 yuiyui82 15-12-9 12:45
  想問,你地小朋友係咪個個都有學樂器?我仔對音樂真係興趣唔大,老師話一定要有一樣,而家都唔知點搞 :thi ...
2015-16 香港神託會培基書院交流區 ... 1 2 3 4 5 中學交流 91 9509 yuiyui82 15-12-9 12:45
  好似係學校幫我地入落e a/c 道
2015-16 香港神託會培基書院交流區 ... 1 2 3 4 5 中學交流 91 9509 yuiyui82 15-12-9 12:45
  workbook我買咗, 但書單寫住School-based textbooks will be purchased from school, 而功課又好似話要參 ...
2015-16 香港神託會培基書院交流區 ... 1 2 3 4 5 中學交流 91 9509 yuiyui82 15-12-9 12:45
  我有d唔明,想問係咪要睇testbook做?, testbook係咪要返學校買
2015-16 香港神託會培基書院交流區 ... 1 2 3 4 5 中學交流 91 9509 yuiyui82 15-12-9 12:45
  咁啱
2015-16 香港神託會培基書院交流區 ... 1 2 3 4 5 中學交流 91 9509 yuiyui82 15-12-9 12:45
  我仔話P班, 我都唔知乜野班
2015-16 香港神託會培基書院交流區 ... 1 2 3 4 5 中學交流 91 9509 yuiyui82 15-12-9 12:45
  所以呢個群組真係好有用, 多謝各位媽媽報料
2015-16 香港神託會培基書院交流區 ... 1 2 3 4 5 中學交流 91 9509 yuiyui82 15-12-9 12:45
  朋友話: 無家政同木工科
2015-16 香港神託會培基書院交流區 ... 1 2 3 4 5 中學交流 91 9509 yuiyui82 15-12-9 12:45
  咁我唔買住Lu, Thank you!!
2015-16 香港神託會培基書院交流區 ... 1 2 3 4 5 中學交流 91 9509 yuiyui82 15-12-9 12:45
  想問下你地有無買書單內果本英文字典?
2015-16 香港神託會培基書院交流區 ... 1 2 3 4 5 中學交流 91 9509 yuiyui82 15-12-9 12:45
  大頭蝦我屋企都有件
2015-16 香港神託會培基書院交流區 ... 1 2 3 4 5 中學交流 91 9509 yuiyui82 15-12-9 12:45
  係? 有通告? 我睇唔到呀!好我有你通知
2015-16 香港神託會培基書院交流區 ... 1 2 3 4 5 中學交流 91 9509 yuiyui82 15-12-9 12:45
  我差唔多返到學校先收到Message
2015-16 香港神託會培基書院交流區 ... 1 2 3 4 5 中學交流 91 9509 yuiyui82 15-12-9 12:45
  Hi
Copyright c 2002 - 2022 Baby-Kingdom.com Limited, All Rights Reserved.
GMT+8, 22-8-15 21:50, Processed in 0.277230 second(s), 4 queries , Redis On.