daichoigo的個人空間分享 /?31933

主題|回覆

  主題 版塊 回覆/查看 最後發帖
tune 琴幾錢? 有無介紹? 已關閉 課外活動 12 1144 tsang0512 09-7-24 01:03
「第二屆香港流動影片節」榮獲五個獎項 已關閉 嘉諾撒聖家學校 1 663 FBHT 09-4-22 13:56
黃大仙 Johnwing 好唔好? 已關閉 課外活動 1 621 daichoigo 09-3-24 11:42
Johnwing (黃大仙, 鑽石山) 已關閉 課外活動 2 1096 daichoigo 09-2-11 16:23
香港兒童合唱團的美術班, 好唔好? 已關閉 課外活動 0 389 daichoigo 09-2-9 12:59
敬拜讚美詩歌集 已關閉 國際基督教優質音樂中學暨小學 4 1478 daichoigo 09-1-15 16:41
咁價錢學琴貴唔貴? 已關閉 課外活動 5 614 ultraman7 08-10-6 22:01
訓練校際朗誦有那些中心? ... 1 2 已關閉 課外活動 39 2249 sharon0908 08-9-23 22:09
07嘉諾撒聖家(九龍城)小一, 入黎分享下 ... 1 2 3 4 5 6 .. 17 已關閉 嘉諾撒聖家學校 330 24000 leungray 08-9-4 21:56
書中自有黃金屋條題目在那裡 已關閉 使用意見 0 748 daichoigo 08-8-8 12:03
九龍城聖家小學派位, 有無人知? ... 1 2 已關閉 升中派位 32 4701 wanmui 08-7-22 20:25
訓練校際朗誦有那些中心? 已關閉 課外活動 0 464 daichoigo 08-7-21 13:29
嘉諾撒聖家學校派位 (九龍城) 已關閉 嘉諾撒聖家學校 11 5447 漢堡飽 08-7-19 12:52
九龍城聖家小學派位, 有無人知? 已關閉 初中教育 0 429 daichoigo 08-7-9 17:48
廉署七大規條遏「利誘」學校 已關閉 小一選校 0 623 daichoigo 08-7-7 11:17
廉署七大規條遏「利誘」學校 已關閉 小學雜談 0 864 daichoigo 08-7-7 11:09
有無好普通話同英文老師介紹 - 慈雲山區 已關閉 待查文章 3 278 bbflyingirl 08-6-3 21:42
慈雲山區有無好介紹 - 普通話同英文老師 已關閉 課外活動 1 490 lily3258 08-3-8 09:50
有無native English teacher - 慈雲山區 已關閉 課外活動 2 471 bearbear00 08-2-18 14:42
有無剛試左音 - 黃大仙兒童合唱團 ? 已關閉 課外活動 0 477 daichoigo 07-11-5 20:22
Copyright c 2002 - 2019 Baby-Kingdom.com Limited, All Rights Reserved.
GMT+8, 19-9-16 00:37, Processed in 0.114326 second(s), 4 queries , Redis On.