flowerpolly的個人空間分享 /?21360

主題|回覆

  主題 版塊 回覆/查看 最後發帖
今年升中派位算幾好吧 路德會梁鉅鏐小學 1 1322 lsht 11-7-11 15:27
34 or 91校網,邊個好d ? 小一選校 3 1419 叉雞飯 10-1-11 11:30
34區,又如何選擇,男仔? 已關閉 小一選校 2 894 mow-mow 09-12-10 14:51
2011年入學幾時報私校,直資? 已關閉 小一選校 18 1698 ziyi 09-10-16 18:06
除咗通利學琴,有邊間學琴好? 已關閉 課外活動 12 3398 bebebe12345 09-10-1 09:03
知唔知邊間合唱團好? 已關閉 課外活動 0 1018 flowerpolly 09-9-24 11:54
有邊間直資學校好出名? 已關閉 小一選校 2 632 mow-mow 09-9-18 13:39
知唔知黃埔個間canadian warkshop english school 好唔好? 已關閉 課外活動 0 393 flowerpolly 09-7-27 20:16
沙呂,一呂,培基邊間容易入? 已關閉 小一選校 12 833 eeyore0728 09-7-6 19:53
知唔知,91校網,迦密愛禮信小學好唔好? 已關閉 小一選校 5 982 cecichan 09-6-26 00:48
沙田區校網,點選好? ... 1 2 已關閉 小一選校 20 1335 cat囝 09-6-6 11:54
邊渡有給3歲幼兒學英語好? 已關閉 教育講場 15 1352 乜太 09-5-30 12:17
有沒有讀靈糧堂的小朋友派入奉基? 已關閉 小一選校 3 416 ykitty 09-4-29 00:33
土瓜灣邊度學英文好(For 3.5 years) 已關閉 課外活動 0 841 flowerpolly 09-3-25 10:59
有無好的phonics介紹?(紅磡,土瓜灣) 已關閉 課外活動 3 925 Oscarmom 09-3-21 13:26
黃埔邊間給小朋友學英文好? 已關閉 教育講場 0 611 flowerpolly 09-3-18 15:10
土瓜灣有沒有好的晝班介紹? 已關閉 課外活動 8 1758 decgirl 09-3-6 11:40
點先知道間學校好唔好? 已關閉 小一選校 2 529 Ben2003 09-2-22 04:20
沙田區有邊間好學校? 已關閉 小一選校 6 818 eeec6 09-2-20 17:43
有沒有人在英基學英文? 已關閉 課外活動 1 831 fatping1 09-2-19 11:50
Copyright c 2002 - 2021 Baby-Kingdom.com Limited, All Rights Reserved.
GMT+8, 21-11-28 13:39, Processed in 0.277098 second(s), 4 queries , Redis On.